Home

Stichting Kennis Collectief Vastgoed Amstelland is opgericht op initiatief van enkele betrokken ondernemers woonachtig en werkzaam in de Amstelland regio. Allen zijn zij, ieder vanuit de eigen professie, betrokken bij vastgoedvraagstukken. De afgelopen jaren zien ook zij in toenemende mate gebouwen leeg komen te staan. Herbestemming en herontwikkeling blijkt in praktijk een lastig en langzaam proces. Er zijn veel belanghebbenden met ieder hun eigen belang. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid willen de initiatiefnemers hun kennis en kunde en energie inzetten om oplossingen te bieden in dit vraagstuk.

De Stichting Kennis Collectief Vastgoed Amstelland heeft ten doel het verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van vastgoed, ontwikkeling, herontwikkeling en revitalisatie in de regio Amstelveen, Amsterdam en Amstelland; opereren als platform en aanjager voor het bevorderen van transformaties van vastgoed naar nieuwe bestemmingen en gebruiksdoeleinden.

De Stichting is gevestigd te Amstelveen en heeft als werkgebied de regio Amstelveen, Amsterdam en Amstelland (de gebieden rondom de rivier de Amstel).

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. De stichting streeft ernaar door de Belastingdienst te worden aangemerkt als ANBI.

Innovatie in vastgoed